NOx

Emissie eisen
Wij adviseren en begeleiden onze klanten bij de inventarisatie van de bestaande stookinstallatie, de wettelijke eisen en de mogelijkheden tot ombouw of vervanging.

Alle middelgrote installaties ( < 50 MW) dienen per 1 januari 2017 aan de nieuwe emissie eisen te voldoen. De eisen gelden dan niet alleen meer voor nieuw stookinstallaties, maar voor alle ketels, motoren en gasturbines. Dus ook die van voor 1 april 2010 of die tot 1 januari 2014 onder de NOx-emissiehandel vielen.
Stacks Image 91
De consequenties van de nieuwe emissie eisen zijn afhankelijk van het type en leeftijd van de stookinstallatie. Voor veel bestaande stookinstallaties blijven de consequenties van de nieuwe eisen beperkt tot het tijdig uitvoeren van een nieuwe emissiemeting. Maar er zijn ook stookinstallaties waar maatregelen nodig zijn, zoals aanpassing van de branders. In uitzonderingssituaties moet de stookinstallatie worden omgebouwd, vervangen of moet er zelfs een nieuwe ketel worden geïnstalleerd.

Bron en meer informatie betreft de nieuwe wetgeving:

Kenniscentrum InfoMil

NC Engineering +31 70 319 4850