Rookgas koeler / Condensor

Energy Recovery System
Het door ons ontwikkelde Energy Recovery System heeft ten doel om de restwarmte uit de rookgassen van uw gasgestookte ketel installatie te onttrekken. Deze restwarmte of wel energie, gaat normaal gesproken verloren in de atmosfeer. Door deze warmte nuttig te gebruiken in één van uw processen, zal het rendement van uw installatie worden verhoogd.

Globaal genomen zal iedere procentuele verhoging van uw rendement tevens een evenredige besparing van uw energieverbruik geven. Hierbij levert u een belangrijke bijdrage aan het milieu door de lagere rookgastemperatuur en minder CO2 uitstoot. Het ontwerp is gebaseerd op het tegenstroom principe waarbij de waterintrede plaats vind aan de zijde van rookgas uittrede, hierdoor wordt het maximale rendement gerealiseerd. De ERS kenmerkt zich door zijn compacte bouwwijze, veelzijdige inpassing mogelijkheid, hoge rendement en een lage rookgaszijdige weerstand.
Stacks Image 64
Het ERS concept is gebaseerd op jarenlange ervaring en ontwikkeld als een compacte unit compleet met verstelbare poten voor verticale opstelling, hierdoor is hij eenvoudig is in te bouwen in zowel bestaande als nieuw te bouwen installaties. Rookgaszijdig uitgevoerd in roestvast staal 304.

Bij een opstelling in lijn met uw schoorsteen stromen de rookgassen er recht doorheen.

In het geval dat de rookgassen er haaks doorheen moeten kunnen stromen is er een alternatieve inlaataansluiting voorzien.

In de verticale opstelling zijn voorzieningen aangebracht om het vallende condenswater te geleiden naar de condensafvoer aansluiting, hierbij wordt terugvoer in het schoorsteenkanaal voorkomen. Voor een eenvoudige uitvoering van een rookgaszijdige inspectie, is aan de inlaatzijde een inspectieluik aangebracht.

De aansluitingen op de waterzijde zijn symmetrisch opgebouwd waardoor de keuze vrij is om zowel links of rechts aan te sluiten. Zowel de water intrede als uittrede is voorzien van een robuuste verdeler en hebben elk een temperatuur sensor, de uittrede verdeler heeft tevens een veerbelaste afblaasveiligheid. Het koelblok is geheel van roestvrij staal 316 en is voor een optimale warmte uitwisseling rookgaszijdig, voorzien van aluminium lamellen. Het koelblok is demontabel en uitwisselbaar.
De besturing van de ERS is optioneel digitaal en voorzien van een display, hierin worden de temperaturen van water intrede en uittreden, statussen en bedrijfuren weergegeven. Aansturing van de circulatiepomp, weergave en registratie van de alarmmeldingen zoals maximale rookgaszijdige weerstand of maximale water temperatuur, met de mogelijkheid om de historie terug te halen.

Als extra aanvulling kan er een warmtemeter worden opgenomen waarbij de geleverde warmte wordt geregistreerd. Bij toepassing op een stoomketel voor het verwarmen van ketelvoedingswater, is er een spuiklep opgenomen welke bij oververhitting zal openen om instroom van koeler water mogelijk te maken.
Stacks Image 74
Bij toepassing op een warmwater ketelinstallatie adviseren wij een water intrede temperatuur te kiezen die zo laag mogelijk is, bij voorkeur onder de 45°C. Dit is een circuit welke gebruik kan maken van laagwaardige warmte zoals vloerverwarming of het voorverwarmen van een warmwater voorziening. Als de rookgassen condenseren, ontrekt u de maximale hoeveelheid warmte uit de rookgassen. Bij toepassing in het retourwater van een verwarmingsgroep of van de ketel, bestaat de mogelijkheid dat de watertemperatuur boven de condensatiegrens ligt en het rendement beduidend lager is. De condensatiegrens van rookgassen ligt gemiddeld op 58°C. Bij toepassing op een stoomketel installatie adviseren wij het ketelvoedingswater uit de voorraad tank, te laten circuleren. Intrede van koud voedingswater moet via de voorraad tank, direct intrede op de wisselaar is niet toegestaan en zal onherstelbare schade veroorzaken. Aanspraak op garantie zal hierbij komen te vervallen. De hoeveelheid afgegeven energie uit de ERS zal naarmate de rookgasuittrede temperatuur oploopt, afnemen. Zie grafiek. Bij een niet condenserende werking ligt de besparing tussen de 1,0 en 3,2%. Bij condenserende werking ligt de besparing tussen de 3,3 en 13%.

Toepassing achter ketelinstallaties vanaf 50 kW. Uitvoeringen zijn oplopend in capaciteit. Voor een selectie, zie onze datasheet ERS.

NC Engineering +31 70 319 4850