Eerste Bijzondere Inspectie

EBI
Een EBI wordt uitgevoerd als een nieuwe installatie wordt opgeleverd, of wanneer nooit eerder een inspectie heeft plaatsgevonden. Als eigenaar van een stookinstallatie bent u wettelijk verplicht om een EBI te laten uitvoeren.

Wij onderzoeken, inspecteren en concluderen of de installatie aan de wettelijke vereisten voldoet, zoals veiligheids- en milieuaspecten, waarbij alle afwijkingen ten aanzien van de norm worden gerapporteerd aan de klant ten behoeve van het voldoen aan de normen van het bevoegd gezag (Milieudienst). Vervolgens wordt een ‘Basisverslag’ opgesteld. In het basisverslag staan de normen en instellingen zoals die van toepassing zijn voor de betreffende installatie.
Stacks Image 49

NC Engineering +31 70 319 4850