Periodieke Inspectie

PI
Tijdens de PI controleren wij of de installatie geheel overeenkomt met de gegevens welke in het EBI verslag staan vermeld. Stookinstallaties zijn voorzien van regel- en beveiligingsapparatuur die na verloop van tijd ontregeld en/of onklaar kunnen raken. Tussentijds vervangen onderdelen kunnen van fabrikaat of type zijn veranderd, verkeerd aangesloten of niet correct afgesteld zijn. De stookinstallatie zelf kan door corrosie worden aangetast of vervuilen. Een niet goed afgestelde, aangetaste of vervuilde stookinstallatie kan gevaar opleveren voor u en uw omgeving. Een dergelijke installatie produceert dan onnodig veel luchtverontreinigende stoffen en gebruikt nodeloos veel brandstof.

Om gevaar en luchtverontreiniging te voorkomen, is Periodieke Inspectie niet alleen verplicht, maar ook noodzakelijk. Een Periodiek geïnspecteerde en onderhouden stookinstallatie betekent voor u als gebruiker bovendien een zuiniger en veiliger installatie, lagere onderhoudskosten en een langere levensduur van de installatie. Afwijkingen worden opgetekend en eventuele wijzigingen worden in overleg met de EBI’er opnieuw beoordeeld. Van de inspectie wordt een PI verslag gemaakt, deze is noodzakelijk om te voldoen aan de normen van het bevoegd gezag (Milieudienst).
Stacks Image 49

NC Engineering +31 70 319 4850